4

 

هشتاد حق والدین بر فرزندان که در کتاب رساله ي حقوق امام سجاد عليه السلام آمده است: 

والدین بر فرزندان هشتاد حق دارند، چهل حق در حال حیات و چهل حق در حال ممات، اما آن چهل حق در حال حیات ده تا از آن ها به تن، ده تا به زبان، ده تا به دل و ده تا به مال است. ده حق به تن

1. به آن دو خدمت کند حق تعالی فرمود: وَاخفِض لَهُما جَناحَالذُّلِ مِنَ الرّحمةِ (سوره ی اسرا آیه ی 24) و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان (پدر و مادر) بگستران. محمد بن فکدر گوید: برادرم نماز شب می‌خواند ولی من پای مادرم را که مریض بود ماساژ می‌دادم و دوست ندارم که ثواب برادرم برای من باشد و ثواب من برای مادرم.

2- کمال حرمت آن دو را نگاه دارد و احترام نماید. 3. جلوی آن ها ننشسته و پشت سر ایشان قرار گیرد. 4. فرمان آن ها را اگر شارع مقدس نهی نکرده، انجام دهد و از نهی آن ها اگر واجب شرعی نباشد، پرهیز و خود داری کند . 5. روزه ی مستحبی را با اجازه ی آنان بگیرد. 6. بدون رضای ایشان به سفر غیر واجب عینی نرود. 7. چون آنان ظاهر شوند، برای آنان برخیزد و تا اجازه ندهند، ننشیند، بلکه پایین تر بنشیند. 8. در وقت راه رفتن پشت سر آنان راه رود، مگر در جای گِل، یخ، خطر و شب تار. 9. همیشه با مهربانی به آنان نگاه کند. 10. همواره آماده ی خدمت به آنان باشد. ده حق بر زبان 1. با تندی با آنان سخن نگوید. 2. صدایش را بر آن ها بلند نکند. 3. گستاخی و پرخاش نکند. 4. آنان را به نام نخواند، بلکه بگوید مادر جان، پدر بزرگوارم. 5. سخن ایشان را قطع نکند. 6. به امر آن ها را خطاب نکند. 7. به نهی و عتاب با آنان سخن نگوید. 8. بر آنان فریاد نزند. 9. به آن دو اف نگوید و سر برنگرداند. 10. با ایشان با ادب سخن بگوید. ده حق به قلب 1. همیشه با آن دو رئوف باشد و ترحم کند. 2. آن دو را همیشه دوست داشته باشد، اگر چه از لحاظ مالی آن ها در مضیقه باشند، اگر چه خیال کند به وی خوبی نکرده اند، اگر وی را به ناحق بزنند. حضرت رسولخدا(ص) می فرمود« دوستی پدرت را نگه داری کن و قطع نکن که خدا نور تو را خاموش می کند، رسومات خوب پدر از قبیل نذورات، اطعام و انجام مجالس تبلیغ و روضه ی آنان را حفظ کند 3 . شادی آن دو ، شاد باشد. 4. در غم آن دو شریک و غم خوار آنان باشد. 5. با دشمنان پدر و مادر خود دوستی نکند که آن دو می رنجند. 6. از بدگویی یا کج خویی آنان نرنجد. 7. اگر به وی ستم کردند، بر آنان خشم نکند، اگر او را زدند ، دستشان را ببوسد. 8. هر چند حق آنان را به جا آورده، باز ترس کوتاهی و تقصیر داشته باشد. 9. همیشه در دل قصد کسب رضای آنان را داشته باشد و اگر وی را زجر دادند یا پیر و فرتوت شدند قصد آزارشان را نکند. 10. در دل طول عمر آن دو را بخواهد، هر چند از زحمت، فقر و بیماری آن دو به تنگ آمده باشد. ده حق به مال 1. لباس آن دو را پیش از لباس خود تهیه کند. 2. آن ها را از طعام خویش بلکه بهتر از طعام خویش بخوراند، زیرا در هر اتفاقی پدر و مادر جلو هستند . 3. قرض آن‌ها را بدهد. 4. مخارج سفر آن دو را چه واجب و چه مستحب از زیارت بدهد. 5. اگر فوت کرده اند و حج یا نماز و روزه دارند، از جانب آن ها نایب بگیرد یا خود بخواند. 6. اگر مسکن و خانه ندارند، برای آن دو تهیه کند یا اجاره ی خانه ی آن ها را بدهد. 7. از مال خود در اختیارشان گذارد که هرگاه نیاز یابند، رفع نیاز کنند. 8. امور آنان را از پزشک، دارو، تعمیرات مسکن، وصول طلب، امور اداری و ... را خود انجام دهد یا مخارج آن ها را تحمل کند. 9. با مال خود به آن دو عزت بخشد. 10. مال خود را مال ایشان بداند، هر چه از اموال او بردارند و یا تصرف کنند به روی آنان نیاورد. چهل حق بعد از وفات ۱- تسریع در غسل، کفن و نماز آن دو بنماید. ۲- از هزینه زیاد کفن و دفن ناراحت نشود. ۳- مراسم راه طبق دستور شرع انجام دهد. ۴- طبق وصیت آنان عمل نماید. ۵- شب دفن صدقه بدهد، نماز وحشت بخواند. ۶- اگر اهل بازار بوده حساب او را فورا تسویه کند. ۷- اگر سفارش به ثلث مال خود کرده اند فورا آن را جدا کند. ۸- برای آنها هر روز قرآن بخواند. ۹- بعد از هر نماز برای آنان دعا کند. ۱۰- هر روز به نیابت از آنان صدقه دهد. ۱۱- اگر بتواند هر روز نماز مخصوص والدین را ( در مفاتیح موجود است ) بخواند. ۱۲- بر مصایب آنان صبر کند. ۱۳- قضای نمازهای واجب آنان را بخواند یا اجیر بگیرد. ۱۴- اگر روزه قضا بر عهده دارند ادا کند. ۱۵- به زیارت قبر آنها رود که ثواب حج است. ۱۶- در قبرستان قرآن و آیه الکرسی بخواند و بر آنان هدیه کند. ۱۷- وقتی به زیارت یکی از مشاهد مشرفه می‌رود از طرف انان هم زیارت کند. ۱۸- به نیابت آنان به عمره رود. ۱۹- به نیابت از آنان حج واجب انجام دهد. ۲۰- اگر کسی از آنان ناراحت باشد او را به زبان یا راه دیگر راضی کند و حلالیت بگیرد. ۲۱- برای آنان رد مظالم بدهد. ۲۲- سنت‌های حسنه آنان را احیا کند. ۲۳- اگر سفره اطعامی داشتند احیا کند. ۲۴- اگر کار خیر ناتمامی از آنان باقی مانده تمام کند. ۲۵- اگر احیانا مالی را غصب کرده اند برای خلاصی آن را به صاحبش برگرداند. ۲۶- به پدر و مادر کسی بد نگوید که به پدر و مادر او بد بگویند. ۲۷- در جامعه کاری نکند که مردم به پدر و مادر او بد بگویند که عاق می شود. ۲۸- با مردم به نیکی رفتار نماید تا پدر و مادر او را دعا کنند. ۲۹- دوستان و آشنایان پدر و مادر را احترام کند. ۳۰- گرفتاری رفقای پدر و مادر را رفع کند. ۳۱- باقیات و صالحات پدر و مادر را حفظ کند. ۳۲- به جای زیارت پدر و مادر به زیارت عمو عمه خاله و دایی برود. ۳۳- اگر در حال حیات به حقوق آن دو کوتاهی کرده بعد از فوتشان بکوشد تا رضای آن دو را بدست آورد. ۳۴- برای آنان خیرات مبرات و صدقات دهد. ۳۵- احترام اسامی و قبور آنان را بهتر از حیات داشته باشد. ۳۶- چنانچه پدر و مادر مومن بوده اند شوق لقای آنان را داشته باشد. ۳۷- چنانچه قبر آنان ویران شده ترمیم نماید. ۳۸- اگر خمس یا زکات بدهکارند به جای آنان ادا کند. ۳۹- سعی کند آنها را در خواب ببیند تا از حال آنها آگاه شود. ۴۰- سپاسگزار خادمین پدر و مادر خود باشد.

نوشتن دیدگاه

بلحاظ قانونی هر فرد مسئول محتوای نظر ارسالی خود است ،که که از طریق قانون با آی پی شناسایی می شود

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 1387/11/11 - 1399 az1400.ir  تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایتz1111.ir محفوظ است.
Template Design:Akin Group
کانال